Thực đơn

0888 271 166
11:00am - 09:00pm
MÓN YÊU THÍCH
MÓN CÁ
MÓN CÁ
PHI LÊ CÁ MÚ SỐT CHUA NGỌT
189.000
VND
PHI LÊ CÁ MÚ SỐT CHUA NGỌT
1
số lượng tối đa là 99
MÓN BÒ
MÓN BÒ
MĂNG TÂY XÀO BÒ
169.000
VND
MĂNG TÂY XÀO BÒ
1
số lượng tối đa là 99
MÓN HEO
MÓN HEO
SƯỜN RANG MUỐI
189.000
VND
SƯỜN RANG MUỐI
1
số lượng tối đa là 99
SƯỜN SỐT THÁI
289.000
VND
SƯỜN SỐT THÁI
1
số lượng tối đa là 99
SƯỜN KINH ĐÔ
189.000
VND
SƯỜN KINH ĐÔ
1
số lượng tối đa là 99
MÓN GÀ
MÓN GÀ
GÀ HẤP MẮM NHĨ
199.000
VND
GÀ HẤP MẮM NHĨ
1
số lượng tối đa là 99
GÀ QUAY
199.000
VND
GÀ QUAY
1
số lượng tối đa là 99
CƠM & MÌ
CƠM & MÌ
HỦ TIẾU XÀO BÒ
129.000
VND
HỦ TIẾU XÀO BÒ
1
số lượng tối đa là 99
HỦ TIẾU ÁP HẢI SẢN
129.000
VND
HỦ TIẾU ÁP HẢI SẢN
1
số lượng tối đa là 99
MÌ XÀO BÒ
129.000
VND
MÌ XÀO BÒ
1
số lượng tối đa là 99
CƠM CHIÊN CÁ MẶN
129.000
VND
CƠM CHIÊN CÁ MẶN
1
số lượng tối đa là 99
CƠM CHIÊN SAMBA
129.000
VND
CƠM CHIÊN SAMBA
1
số lượng tối đa là 99
COMBO ĐẶC BIỆT
COMBO ĐẶC BIỆT
COMBO 1
737.000
VND
COMBO 1
1
số lượng tối đa là 99
COMBO 2
757.000
VND
COMBO 2
1
số lượng tối đa là 99
COMBO 3
816.000
VND
COMBO 3
1
số lượng tối đa là 99
COMBO 4
926.000
VND
COMBO 4
1
số lượng tối đa là 99
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...